Naudojimosi sąlygos ir sutartis

SavaParduotuve.lt paslaugų užsakymo bei naudojimosi jomis SALYGOS ir SUTARTIS

 

 

1 dalis. Sutarties objektas

 

1.1 Šios sąlygos ir taisyklės (toliau - SUTARTIS) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi SavaParduotuve.lt (toliau - PASLAUGOS TEIKĖJAS) teikia paslaugą jos užsakovui (toliau - UŽSAKOVAS), užsakomą per SavaParduotuve.lt internetinę svetainę (toliau - SVETAINĖ).

1.2 Šios SUTARTIES objektas - programinės įrangos (toliau – PROGRAMINĖ ĮRANGA) bei serverio, skirtos elektroninei prekybai vykdyti, nuoma (toliau - PASLAUGA) UŽSAKOVUI.

1.3 Programinės įrangos nuoma reiškia, kad PASLAUGOS TEIKĖJAS, UŽSAKOVUI, suteikia galimybę naudotis pateiktomis PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijomis ir galimybėmis, tačiau tiesioginė prieiga prie pačios PROGRAMINĖS ĮRANGOS kodo (programinio kodo failų, duombazės struktūros) bei serverio valdymo panelės - nėra suteikiama.

1.4 Kadangi UŽSAKOVUI, tiesioginė prieiga prie PROGRAMINĖS ĮRANGOS kodo nėra suteikima, jos funkcijas ir galimybes keisti/išplėsti/apriboti gali tik PASLAUGOS TEIKĖJAS.

 

2 dalis. PASLAUGOS TEIKĖJO įsipareigojimai

 

2.1. Po apmokėjimo už PASLAUGĄ, PASLAUGOS TEIKĖJAS įsipareigoja:

2.1.1. Įdiegti ir paleisti veikti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ savo serveriuose.

2.1.2 Perduoti UŽSAKOVUI prisijungimo duomenis prie PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimosi aplinkos.

2.1.3 Suteikti UŽSAKOVUI prieeigą prie internetu pasiekiamos instrukcijos, kaip naudotis PROGRAMINE ĮRANGA bei atsakyti į UŽSAKOVO klausimus, susijusius su jos naudojimusi, el. paštu.

2.1.4 Užtikrinti PROGRAMINĖS ĮRANGOS tinkamą funkcionavimą.

2.1.5 Siekiant užtikrinti įdiegtos PROGRAMINĖS ĮRANGOS tinkamą funkcionavimą bei nuolat stiprinti serverių, kuriuose veikia PROGRAMINĖ ĮRANGA saugumą bei spartą, atnaujinti serverių aparatūrinę bei serverių programinę įrangą be atskiro UŽSAKOVO informavimo.

2.1.6 PASLAUGOS TEIKĖJUI atliekant įrangos atnaujinimus, kai kada, kol vyksta darbai, klientinė PROGRAMINĖ ĮRANGA gali būti nepasiekiama tiek UŽSAKOVUI, tiek UŽSAKOVO klientams.

2.1.7 PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcionavimas laikomas tinkamu, kai jos veikimas nebūna apribotas ar sutrikęs ilgiau nei 72 valandas per mėnesį.

2.1.8 UŽSAKOVUI pageidaujant, apsvarstyti galimybę pakeisti/išplėsti/apriboti PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijas ir galimybes.

2.1.9 PASLAUGOS TEIKĖJAS, už papildomų darbų įvykdymą, turi teisę papildomai apmokestinti UŽSAKOVĄ, iš anksto suderinus šio mokesčio dydį su UŽSAKOVU derybų metu arba atliekant darbus, taikyti valandinį tarifą (kuris yra 40 Lt +PVM už 1 valandą), prieš tai informavus UŽSAKOVĄ ir jam sutikus.

2.1.10 PASLAUGOS TEIKĖJAS neprivalo apsiimti ir gali atsisakyti vykdyti UŽSAKOVO pageidavimą keisti/išplėsti/apriboti PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimą, net jei UŽSAKOVAS sutinka už tai sumokėti papildomai.

 

 

3 dalis. PASLAUGOS TEIKĖJO atsakomybės apribojimas

 

3.1 PASLAUGOS TEIKĖJAS neatsako už tinkamą PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimą jeigu:

 

3.1.1 UŽSAKOVAS netinkamai valdė PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

3.1.2 UŽSAKOVAS suteikė PASLAUGOS TEIKĖJO jam suteiktus prisijungimo duomenis prie PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimosi tretiesiems asmenims.

3.1.3 Kita UŽSAKOVO veikla, kuri galėjo įtakoti PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimo sutrikimą (pvz. kitoje įmonėje įsigyto www adreso, nukreipto darbui su PASLAUGOS TEIKĖJO serveriuose veikiančia PROGRAMINE ĮRANGA, veikimo nepratęsimas kitoje įmonėje, ko pasekoje www adresas taptų nebeegzistuojantis, o PROGRAMINĖ ĮRANGA, be veikiančio www adreso - nebepasiekiama).

 

4 dalis. UŽSAKOVO įsipareigojimai

 

4.1 Užsakydamas PASLAUGĄ, UŽSAKOVAS įsipareigoja:

 

4.1.1 Pateikti teisingą UŽSAKOVĄ identifikuojančią informaciją.

4.1.2 Jau turėti įsigijus arba įsigyti www adresą (domeną), kaip įmanoma greičiau.

4.1.3 Nukreipti turimą (įsigytą) www adresą (domeną) darbui su PASLAUGOS TEIKĖJO serveriais.

4.1.4 UŽSAKOVUI neturint pakankamai kompetencijos pačiam nukreipti www adresą darbui su PASLAUGOS TEIKĖJO serveriais, suteikti PASLAUGOS TEIKĖJUI prisijungimus prie www adreso valdymo, kad PASLAUGOS TEIKĖJAS galėtų tai atlikti už UŽSAKOVĄ.

4.1.5 Laiku apmokėti PASLAUGOS TEIKĖJO pateiktas sąskaitas už pagrindinę PASLAUGĄ, o taip pat ir už papildomus darbus, dėl kurių atlikimo ir apmokėjimo terminų bei įkainių buvo abipusiai susitarta iš anksto.

4.1.6 PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE talpinti, administruoti ir publikuoti informaciją/prekiauti prekėmis ar paslaugomis, kuri/kurios neprieštarauja ir nėra uždrausta/os LR įstatymais.

4.1.7 UŽSAKOVAS prisiima visą atsakomybę, susijusią su netinkamu (pažeidžiančiu LR įstatymus) PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimu (pvz. prekyba nelegaliomis prekėmis, reklaminio brukalo (spam'o) siuntinėjimas ir t.t.).

 

5 dalis. PASLAUGOS įkainiai

 

5.1 PASLAUGOS įkainiai skelbiami PASLAUGOS TEIKĖJO SVETAINĖJE.

5.2 PASLAUGOS TEIKĖJAS pasilieka sau teisę keisti PASLAUGOS įkainius tiek konkrečiam UŽSAKOVUI (atskirai susitarus), tiek visiems UŽSAKOVAMS (bendrai).

5.3 PASLAUGOS TEIKĖJAS paslaugoms gali taikyti nuolaidas.

 

6 dalis. SUTARTIES galiojimas

 

6.1 SUTARTIS įsigalioja nuo to momento, kai PASLAUGOS TEIKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI prisijungimo duomenis prie PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimosi aplinkos.

6.2 PASLAUGOS TEIKĖJAS gali nutraukti SUTARTĮ, UŽSAKOVUI neįvykdžius bent vieno, šioje SUTARTYJE numatyto, įsipareigojimo.

6.3 UŽSAKOVO už PASLAUGĄ sumokėtos įmokos grąžinamos tik tuomet, jei SUTARTIS, UŽSAKOVO iniciatyva, nutraukiama per 7 (septynias) kalendorines dienas, nuo sutarties įsigaliojimo pradžios. Pinigai, už suteiktas papildomas paslaugas - nėra grąžinami. 

 

7 dalis. Baigiamosios nuostatos

 

1. PASLAUGOS TEIKĖJAS ir UŽSAKOVAS susitaria, visus klausimus, dėl šios SUTARTIES sudarymo, vykdymo, pakeitimo, papildymo bei kt., spręsti tarpusavio susitarimu.

2. Nepasiekus susitarimo per 20 kalendorinių dienų, ginčai toliau sprendžiami kompetentingame teisme, pagal LR galiojančius norminius teisės aktus.

 

Elektroninių parduotuvių nuoma!

Savaparduotuve.lt el. parduotuvės nuoma - tai pigus, greitas ir mažiausiai investicijų reikalaujantis būdas pradėti prekiauti internete. Kam pirkti brangų, tūkstančius kainuojantį sprendimą, jeigu nežinia ar verslas internete apskritai pasiteisins - protingi žmonės parduotuvę išsinuomoja, taip susimažindami veiklos rizikas iki minimumo.

Susisiekite su mumis

info@savaparduotuve.lt

Facebook