Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Ši privatumo politika (toliau - PRIVATUMO POLITIKA) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi SavaParduotuve.lt (toliau - PASLAUGOS TEIKĖJAS) tvarko paslaugos užsakymo svetainėje SavaParduotuve.lt (toliau - SVETAINĖ) paslaugos užsakovo (toliau - UŽSAKOVAS) asmens/įmonės duomenis.

1.2. UŽSAKOVO asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. PASLAUGOS TEIKĖJAS įsipareigoja teikti paslaugas fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų, bei juridiniams asmenims. Fiziniai asmenys, neturintys 18 metų, gali užsakyti SVETAINĖS paslaugas tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

 

2. Registracijos SVETAINĖJE taisyklės

 

2.1. UŽSAKOVAS registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje UŽSAKOVAS pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, PASLAUGOS TEIKĖJAS turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti UŽSAKOVO galimybes naudotis SVETAINĖS paslaugomis.

2.2. PASLAUGOS TEIKĖJAS pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio bei juridinio asmens, apsilankiusio SVETAINĖJE, teisę į privatumą. PASLAUGOS TEIKĖJAS renka ir panaudoja fizinio ar juridinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą SVETAINĖS registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • tinkamai įvykdyti paslaugos užsakymą;
  • išspręsti galimas problemas, susijusias su paslaugos kokybe;
  • vykdyti esamas ir būsimas lojalumo programas;
  • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. UŽSAKOVO duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4. Informaciją, susijusią su UŽSAKOVO užsakytomis paslaugomis, PASLAUGOS TEIKĖJAS gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti UŽSAKOVO asmens tapatybės. PASLAUGOS TEIKĖJAS pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiai šaliai.

 

3. UŽSAKOVO duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

3.1. PASLAUGOS TEIKĖJAS turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.2. PASLAUGOS TEIKĖJAS neturi teisės perduoti UŽSAKOVO duomenų trečiosioms šalims, negavęs UŽSAKOVO atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. UŽSAKOVO duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 

4.1. UŽSAKOVAS turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. PASLAUGOS TEIKĖJAS turi turėti naujausią su UŽSAKOVU susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam paslaugos įvykdymui.

 

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

 

5.1. Visi pranešimai, susiję su UŽSAKOVO duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@savaparduotuve.lt.

5.2. Atsakymas UŽSAKOVUI pateikiamas tokia forma, kokia PASLAUGOS TEIKĖJAS gavo pranešimą ar pretenziją iš UŽSAKOVO. Atsakymas į pretenziją UŽSAKOVUI pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

6. UŽSAKOVO duomenų tvarkymas

 

6.1. Patvirtindamas registracijos formą, UŽSAKOVAS sutinka, kad jo duomenys,  savanoriškai jo paties pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

7. Taisyklių keitimas

 

7.1. PASLAUGOS TEIKĖJAS turi teisę vienašališkai pakeisti PRIVATUMO POLITIKĄ. Apie tokius pakeitimus PASLAUGOS TEIKĖJAS praneša SVETAINĖJE.

7.2. Jei UŽSAKOVAS po PRIVATUMO POLITIKOS pasikeitimų ir toliau naudojasi SVETAINĖS teikiamomis paslaugomis, PASLAUGOS TEIKĖJAS laiko, kad UŽSAKOVAS sutiko su sąlygų pasikeitimu.

 

8. Baigiamosios nuostatos

 

8.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Elektroninių parduotuvių nuoma!

Savaparduotuve.lt el. parduotuvės nuoma - tai pigus, greitas ir mažiausiai investicijų reikalaujantis būdas pradėti prekiauti internete. Kam pirkti brangų, tūkstančius kainuojantį sprendimą, jeigu nežinia ar verslas internete apskritai pasiteisins - protingi žmonės parduotuvę išsinuomoja, taip susimažindami veiklos rizikas iki minimumo.

Susisiekite su mumis

info@savaparduotuve.lt

Facebook